Παραλαβή συσκευής

Με την υπηρεσία Pickup & return η εταιρεία μας αναλαμβάνει να παραλάβει την συσκευή σας από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, να την επισκευάσει και να την στείλει πίσω επισκευασμένη σε μόλις 4 εργάσιμες μέρες. **

Συσκευάστε όσο το δυνατόν καλύτερα την συσκευή σας , αν είναι δυνατόν στην αρχική του συσκευασία και την επόμενη εργάσιμη ημέρα courier θα παραλάβει την συσκευή από το χώρο σας, τόσο απλά και με την εγγύηση της Procordia.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα

Όροι παραλαβής συσκευής

1. Ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει επαρκή και πλήρη αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων του, πριν παραδώσει τη συσκευή του. To Procordia  δε φέρει ουδεμία ευθύνη για την απώλεια δεδομένων και αρχείων που περιέχονται στη συσκευή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης τεχνικών εργασιών από τους τεχνικούς της.

2. H Procordia  δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια των δεδομένων της συσκευής ή της ίδιας της συσκευής σε περίπτωση διάρρηξης του κτηρίου, κλοπής, πυρκαγιάς, πλημμύρας, σεισμού, βανδαλισμού, ή άλλη περίπτωση.

3. Ο χρόνος επισκευής εξαρτάται από την διαθεσιμότητα του ανταλλακτικού του εκάστοτε κατασκευαστή, αλλά και απρόοπτων επιπλοκών κατά τη διαδικασία αποκατάστασης. H Procordia  δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση καθώς και για τις συνέπειες που αυτή μπορεί να έχει για τον πελάτη.

4. Η Procordia  δε φέρει καμία ευθύνη για τη μεταφορά της συσκευής από τον πελάτη προς το επισκευαστικό κέντρο. Η ασφαλής συσκευασία και μεταφορά του προϊόντος πραγματοποιείται με ευθύνη του πελάτη.

5. Εάν ή συσκευή καλύπτεται από εγγύηση απαραίτητο είναι να συνοδεύεται από αντίγραφο απόδειξης λιανικής ή τιμολόγιο.

6. Σε περίπτωση που μία συσκευή η οποία κατά την παράδοση καλύπτεται από εγγύηση αλλά μετά από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η συσκευή είναι εκτός εγγύησης λόγω κακής χρήσης και ο πελάτης αρνηθεί το κόστος επισκευής τότε υπάρχει ελάχιστη χρέωση ελέγχου για κινητά τηλέφωνα, smartwatches, ασύρματα ακουστικά 12€ και laptop 20€.

7. Η περιγραφή βλάβης στο παρόν γίνεται κατά την απόλυτη κρίση του πελάτη. Η Procordia  δεν δύναται να διαπιστώσει την πλήρη βλάβη παρά μόνο μετά την διενέργεια τεχνικού ελέγχου και εν συνεχεία να ενημερώσει τον πελάτη για την πλήρη περιγραφή και πιθανό κόστος για την επίλυση του προβλήματος.